Меню сайту
Категорії розділу
Останні новини [272]
Географія сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
В контакте
Головна » Статті » Останні новини

07.04. 2016 р. Конференція трудового колективу

07 квітня у приміщенні актової зали Горохівського коледжу ЛНАУ відбулася конференція трудового колективу по питанню виборів претендента на посаду директора коледжу. Велика кількість учасників зборів – 95 делегатів від усіх виробничих підрозділів навчального закладу, студентського самоврядування засвідчила, що людям небайдуже їх майбутнє і рух коледжу до змін відповідно до вимог часу. Звіт про роботу адміністрації за звітний період та чітка програма кандидата на посаду директора Горохівського коледжу Львівського національного аграрного університету Жельчика Олега Миколайовича, презентовані з  мультимедійним  супроводом, викликали актуальні запитання, жваве обговорення та одноголосну підтримку членів трудового колективу і  засвідчили про високу довіру до людини, добре знаної в колективі, сучасного менеджера, здатного повести за собою колектив і реалізувати задуми за участю усіх без винятку суб’єктів: адміністрації, педагогічних працівників, студентів і технічного персоналу.

Удосконалення якості підготовки студентів, посилення профорієнтаційної роботи, збереження спеціальностей і розбудова матеріально-технічної бази – першочергові кроки. «Тільки взаємовигідна співпраця на благо нашого коледжу з усвідомленням вимог європейського освітнього і наукового простору, орієнтування на потреби сучасного суспільства  дозволять нам разом досягти цілей, окреслених у програмі», - зазначив Олег Миколайович і подякував присутнім за довіру.

         Зауважень щодо проведення Конференції та результатів голосування від делегатів не надійшло. Конференція трудового колективу одноголосно ухвалила рекомендувати вченій раді Львівського національного аграрного університету в якості претендента для призначення на посаду директора Горохівського коледжу ЛНАУ кандидатуру в. о. директора коледжу Жельчика Олега Миколайовича.       

Світлана Савченко, голова первинної    профспілкової організації працівників  Горохівського коледжу ЛНАУ, секретар Конференції

_____________________________________________________________________

ПРОГРАМА

кандидата на посаду директора Горохівського коледжу

Львівського національного аграрного університету

ЖЕЛЬЧИКА ОЛЕГА МИКОЛАЙОВИЧА

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», роль коледжів є чітко прописаною на ближню перспективу; після 2016 року вони можуть залишитися в статусі вищого навчального закладу, або перейти в статус закладу професійно-технічної освіти. І це залежить від багатьох чинників.

Яким стане Горохівський коледж Львівського НАУ в майбутньому – залежить від нас: колективу навчального закладу і його керівництва. Балотуючись на посаду директора коледжу, пропоную програму забезпечення його життєдіяльності та перспективного розвитку. Її реалізація, безумовно, не можлива без участі всіх без винятку суб’єктів: адміністрації, педагогічних працівників, студентів і технічного персоналу.

Перед нами стоять серйозні виклики – не лише вижити в сучасних складних умовах, у період реорганізації системи вищої освіти, а й впевнено розвиватися, зберігаючи і примножуючи традиції, сформовані за увесь час існування навчального закладу.

Слід розуміти, що коледж є структурним підрозділом університету без статусу юридичної особи. На виконання рішення вченої ради університету впродовж   2016-2017   навчального   року   коледж повинен  ліцензувати  підготовку  «молодшого  бакалавра»,  адже  цей  рік  останній,  коли  ведеться прийом   на   підготовку   «молодших   спеціалістів». А через п'ять років – ліцензувати підготовку "бакалаврів".  Для   забезпечення   ліцензування   хоча б однієї спеціальності за освітнім ступенем молодшого бакалавра, в складі випускаючої кафедри повинен бути щонайменше один працівник з науковим ступенем. Тому важливим завданням є вступ до аспірантури молодих перспективних викладачів коледжу вже у 2016 році. В іншому випадку, місце коледжу – в системі професійної освіти.

Виконання поставлених завдань, відповідний вектор розвитку коледжу – це спільне рішення, але   якщо   курс   буде   взято,   то   це   також   об’єднання   спільних   зусиль   та відповідальність кожного за досягнення  результату.

Стратегічним   завданням на посаді директора вбачаю   поглиблення   і   закріплення позитивних результатів діяльності коледжу.

Принципи   на   яких   повинні   будуватися   відносини   між   учасниками освітнього процесу: прогнозованість результатів, прозорість прийняття важливих рішень, відповідальність за доручену справу – ось що має визначати стиль нашої спільної роботи та стосунків.

Вважаю першочерговим і основним кроками – це удосконалення якості підготовки  студентів,  боротьба  з плагіатом  (студент  повинен вміти самостійно висловити   свою   думку), посилення профорієнтаційної роботи, збереження  спеціальностей  і   розбудова матеріально-технічної бази коледжу. Орієнтація на освітні та культурно-виховні потреби   студентів,   їх   реальне   залучення   до   активної   участі   в освітньому процесі та культурно-масових програмах.   Як   результат,   прогнозую поетапне збільшення   контингенту   студентів   та   підвищення   якості   освіти   - головний критерій оцінки діяльності коледжу.

Фактичне втілення принципів колегіальності та єдиноначальності  в управлінні коледжем:   це розгляд   важливих   питань   діяльності   закладу   на   педагогічній   раді, засіданні органу студентського самоврядування коледжу і прийняття колегіальних рішень. В той же час, це побудова жорсткої адміністративної   вертикалі на чолі з директором, де кожен з менеджерів, працівників має чітке коло прав та обов’язків і несе за їх виконання персональну відповідальність.

 

 1. ФУНКЦІОНУВАННЯ КОЛЕДЖУ,  УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА КАДРОВА РОБОТА
 1. Проведення у 2016 році атестації коледжу щодо освітньої діяльності в сфері повної загальної середньої освіти, отримання відповідного свідоцтва про атестацію терміном дії 10 років та права видавати документи про повну загальну середню освіту.
 2. Проведення у 2016 році атестації освітньої діяльності коледжу у сфері професійно-технічної освіти,  отримання відповідного свідоцтва про атестацію терміном дії 10 років та права видавати документи про здобуття робітничої кваліфікації з п'яти робітничих професій.
 3. Проведення у 2016 році акредитації освітньої діяльності коледжу з наданням права підготовки водіїв транспортних засобів категорії "В".
 4. Розпочати у 2016 році процедуру ліцензування спеціальності "Агрономія" та "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" щодо підготовки фахівців за освітнім ступенем "молодшого бакалавра".
 5. Організація ефективного навчального процесу, який повинен враховувати вимоги ринку праці та роботодавців, тенденції та перспективи соціально-економічного розвитку Волинської області та України в цілому.
 6. Прозорість діяльності адміністрації та турбота про колектив коледжу. Стабілізація     кадрового     складу     педагогічних     працівників,     поглиблення впевненості  в  майбутній  діяльності,  уникнення  суб’єктивізму  під  час  прийому  на роботу чи кар’єрного зростання. Створення демократичної та ділової атмосфери у стосунках між адміністрацією, працівниками і студентами. Підготовка резерву педагогічних працівників із кращих студентів коледжу, направлення їх на навчання в університети з гарантією працевлаштування у навчальному закладі.
 7. Посилення ролі колегіальних та дорадчих органів (конференції трудового колективу, педагогічної ради, адміністративної ради, методичної ради, студентської ради) в обговорення важливих питань життєдіяльності коледжу та прийнятті важливих рішень. Проведення анкетувань, інтерв’ю та бліц-опитувань викладачів, студентів та співробітників щодо умов праці, навчання, дозвілля, заняття спортом, проживання в гуртожитку, а також роботи всіх структурних підрозділів.
 8. Кожен керівник підрозділу має щороку звітувати перед колективом про результати роботи. Посилення ролі адміністративної ради в управлінні коледжем.
 9. Стимулювання   до   активної   роботи   голів   циклових   комісій,   щодо організації матеріально-технічної розбудови закріплених лабораторій та навчальних кабінетів, а також навчально-методичної бази.
 10. Реанімація   наявних   партнерських   відносин,   пошук   та   налагодження взаємовигідної співпраці з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, з провідними підприємствами АПК, ВНЗ,   організаціями України та зарубіжних   країн.
 11. Сприяти   можливості   стажування   викладачів   коледжу     на базі сучасних підприємств АПК, в   інших навчальних   закладах   України   та   за   кордоном.
 12. Антикорупційна діяльність. Формування  в  колективу  коледжу впевненості в тому, що студента оцінюють за його знаннями й уміннями, а викладача – за професійною та науковою компетентністю.
 13. Можливе введення до штатного розпису посади юристконсульта та економіста.
 1. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА
 1. Введення у штатний розпис посади відповідального за організацію і проведення профорієнтаційної роботи та створення   окремого   підрозділу   з   однією   функцією   та   завданням   – ПРОФОРІЄНТАЦІЯ.  Побудова роботи даного підрозділу  із залученням досвіду та   методів   ринкової   економіки     щодо   конкурентної   боротьби,   фокусування реклами   на   особу,   яка   приймає   рішення   щодо   вибору   постачальника   послуг (надання переваг саме Горохівському коледжу серед інших варіантів, завдяки наявним   конкурентним   перевагам,   серед   яких   зокрема:   реалізація   програм академічної   мобільності,   сама   низька   ціна   контракту,   досвідчені   викладачі, високий попит серед ВНЗ ІІІ-IVрівня  на випускника тощо).
 2. Розподіл   та   закріплення   всіх   педагогічних працівників коледжу за районами, школами, професійно-технічними навчальними закладами району та області для проведення якісної профорієнтаційної роботи, взаємодії з викладачами та учнями цих закладів.
 3. Трансформація профорієнтаційної роботи з урахуванням сучасних умов: розширення   рекламної   діяльності   в   соціальних   мережах;   охоплення   більшого контингенту абітурієнтів за допомогою інформаційних технологій.
 4. Реклама   навчального   закладу,   зокрема   тісна   співпраця   з   випускниками коледжу. Створення КЛУБУ ВИПУСКНИКІВ. Проведення   майстер-класів   та   навчальних   семінарів   роботодавцями   для студентів і викладачів.
 1. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 1. Проведення всеохоплюючого моніторингу матеріально-технічної бази навчального і лабораторного обладнання та технічних засобів навчання, навчально-дослідного господарства та формування перспективного плану оновлення, оптимізації навчального обладнання та сільськогосподарської  техніки. Проведення інвентаризації ефективності використання земельних ділянок.
 2. Перетворення навчально-дослідного господарства із усіма сільськогосподарськими угіддями в реальні лабораторії рослинництва, кормовиробництва, механізації, тваринництва (з обов'язковим проведенням дослідних робіт).
 3. Проведення енергетичного обстеження та реконструкції котельні, профілактичного ремонту опалювальної системи навчального корпусу №1.
 4. Розробка поетапного плану енергозбереження, який би включав економне використання електроенергії, заміну ламп розжарювання на енергоощадні, поступову заміну старих віконних блоків у навчальних корпусах та гуртожитку на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами та ін.
 5. Поліпшення   медичного   обслуговування,   харчування   та   умов   відпочинку працівників і студентів коледжу. Забезпечення їдальні коледжу значною частиною сільськогосподарської продукції, вирощеної на ділянках навчально-дослідного господарства та виробленої тваринницькою фермою.
 6. Забезпечення  фінансової  стабільності  коледжу  за  рахунок  збільшення  обсягів платних послуг та оренди, оптимізації штатного розпису, змін в організації, плануванні та графіку освітнього процесу.  Ініціювання створення Фонду благодійної допомоги коледжу.
 7. Створення мультимедійної аудиторії зі стаціонарно закріпленим обладнанням та комп'ютерною технікою. Оновлення ПК. Підключення методичного кабінету до мережі Інтернет.
 8. Проведення благоустрою території (відновлення клумб, кущів), поточних ремонтів навчальних корпусів, господарських будівель і гуртожитків.
 9. Обов’язкова звітність дирекції про використання коштів, забезпечення прозорості фінансової діяльності та збалансованості бюджету. Відкрите  обговорення  доходів  і  видатків  коледжу  у  процесі  формування  та реалізації його річного консолідованого бюджету.
 10. Формування  прозорих  та  зрозумілих  критеріїв  нарахування  заробітної  плати  із загального та спеціального фонду, надання надбавок та доплат.
 11. Залучення фінансових ресурсів за рахунок участі у проектах, грантах ЄС, фондів.
 1. РОЗВИТОК  СТУДЕНТСЬКОГО  САМОВРЯДУВАННЯ
 1. Сприяння     організації     та     розвитку     діяльності     органів     студентського самоврядування, надання їм необхідної фінансової підтримки.
 2. Переведення стосунків «викладач-студент» у площину ділового партнерського співробітництва, взаєморозуміння, взаємоповаги.
 3. Створення умов для розвитку та самореалізації кожного студента як особистості; забезпечення і захист прав та інтересів студентів щодо організації навчального процесу, максимальне урахування пропозицій органів студентського самоврядування щодо оптимізації навчального процесу.
 4. Соціальна  підтримка  незахищених  категорій  студентської  молоді,  сприяння розширенню   спектра   та   кількості   соціальних   стипендій,   премій,   інших   форм заохочення та матеріальної підтримки студентів. 
 5. Проведення  різноманітних  студентських  конкурсів  і  фестивалів,  днів  спеціальностей тощо. Започаткування щорічного  фестивалю художньої самодіяльності   «Перлина   коледжу».   Відновлення   діяльності   творчих   колективів художньої самодіяльності, які репрезентують коледж.
 6. Запровадження системи моніторингу «Викладач очима студентів».
 7. Регулярне   проведення   зустрічей   зі   студентами   коледжу   для   забезпечення постійного інформування їх про роботу адміністративної і педагогічної рад та заходи, вжиті для вирішення студентських проблем.

Переконаний, що завдяки спільним зусиллям, довірі, співпраці, обопільній роботі ми будемо вчитися і працювати в  коледжі, який пам’ятає свої історичні традиції, усвідомлює   новітні   вимоги   європейського   освітнього   і   наукового   простору   і, насамперед, орієнтується на потреби сучасного суспільства.  

Тільки взаємовигідна співпраця на  благо нашого коледжу  дозволять нам разом досягти цілей, окреслених у програмі. 

 

З повагою    О.М. Жельчик

Категорія: Останні новини | Додав: Klym (13.04.2016)
Переглядів: 129
Форма входу


Погода

Корисні посилання 
Copyright MyCorp © 2018

Зробити безкоштовний сайт з uCoz